GEOWISSEN aikakauslehden artikkeli, nr.29: Oivaltaminen, viisaus, henkisyys

(...).....Pablo Alemany on eräs sellainen, joka on siirtynyt "tuolle puolen" laboratoriokokeiluiden vaiheesta. Fysiikan opiskelijana hän putosi intohimoisena vuorikiipeilijänä 6800 metrin korkeudessa jäärailoon ja lähes paleltui. Tämä kokemus, joka vei häneltä kolme sormea, lahjoitti hänelle hänen ensimmäisen henkisen kokemuksen: tunteen, jossa hänen henkensä irtosi kehosta.
Tri. Alemany jätti uransa fyysikkona huolimatta tarjotusta paikasta uudessa tutkimuskeskuksessa, koska kuten hän sanoo, mikään ei enää tyydyttänyt enempää kuin kuulla niin kutsutuista parantumisihmeistä. Sitä paitsi on monia hyviä fyysikoita, mutta en tiedä, olenko koskaan tutustunut hyvään henkisen parantumisen tukijaan, selittää 40-vuotias argentiinalainen. Vuodesta 1992 hän yritti koota tämän "spontaanin tervehtymisen" ilmiön - kuten hän mieluummin sanoo - järkevään kaavaan ja yritti tutustua muutamiin "parantajiin", mikä tuskin antoi hänelle mitään. Hän havannoi siinä: Vaikutti siltä, että käsitteestä Jumala ei voida välttyä, kun sellaisia parantumisihmeitä tapahtuu. Henkiselle parantumiselle tarvitsemme teoriaa, joka pitää sisällään sellaiset käsitteet. Mutta tavalla, jolla teoreettiset fyysikot kehittävät teorioitaan: Toisin kuin filosofit, fyysikoilla ei ole mitään vaatimusta absoluuttiselle totuudelle. Fyysikot eivät arvioi teoriaansa sen mukaan, vastaako se todellisuutta - sillä he tietävät, etteivät he koskaan pysty todistamaan - vaan ainoastaan sen jälkeen, jos he ovat selittäneet kokeelliset tulokset ja ennustaneet toiset ilmiöt, jotka puolestaan voidaan varmistaa laboratoriakokeissa.
Ja niinpä hän käy käsiksi henkisen parantumisen ilmiöön kuten teoreettinen fyysikko. Hän pitää käsitteitä Jumala ja "tietoisuuden tila" tai "yhdenmukainen tietoisuuskenttä" samoina: "yhdenmukainen" siinä mielessä, että kaikki luonnonvoimat ja -lait voidaan kaikki johtaa takaisin tähän yhteen ainoaan kenttään - täysin riippumatta uskonsuuntauksista - jossa jonkun arvokkaan kuvan meditoinnin tai palvonnan kautta kohoaa ja saavuttaa päämäärän". Tämä arvokas kuva voisi olla arkkityyppinen hahmo tai jokin tyypillinen vertauskuva tietylle uskonnolle, kuten esim. "Kristus" kristillisyydessä. Se voisi olla myös jotain vielä abstraktimpaa kuten parantava musiikkikappale tai parantava (alku)äänne tai jotain vielä abstraktimpaa kuten "universumin Lagrangiano" - jotain selllaista kuten kaikkien luonnonvoimien matemaattinen peruskaava - fysiikassa. Ja tällä ei ole suoranaisesti mitään tekemistä uskonsuuntauksen tai tietyn uskonnon totuussisällön kanssa tai, kuten tässä esimerkissä, historiallisen henkilön Jeesus Kristuksen kanssa. Nämä "pyhäinkuvat" ovat henkilökohtaisia vertauskuvia ja voivat siksi olla hyvin erilaisia jokaiselle henkilölle. Ne palvelevat vain työvälineenä tai keinona, päästä tähän tietoisuudentilaan, jossa mahdottomasta tulee yht'äkkiä mahdollista.
Pablo näkee henkisen parantumisen ennemminkin tietoisuuden prosessina, eikä niinkään energiaprosessina. Hän kuvaa tätä näkemystä ehkä teoreettisen fysiikan kuuluisimmalla yhtälöllä: E = m c²: Kun tarkastelemme sitä kielikuvallisesti, huomaamme, että niin kauan kuin ajattelemme vain energiaa, olemme materian tasolla. Eikä yllättävää, että etsiessä vaihtoehtoisia parantajia, puhutaan vain "energian" välittämisestä (ajatellaanpa vaikka reikiä, prana-parantamista ja samantapaisia menetelmiä), se sopii yhteiskuntamme materialistiseen ajattelutapaan. Mutta minun parantumisistunnoissani on kyse enemmänkin "informaation" välittämisestä. Informaatio on abstraktimpi energian käsite. Sitä ei voida havaita suoraan kuten energiaa. Ja kuitenkin se on informaatio, jota tässä välitetään: "yhteneväisyys", yhteenkuuluvuus Jumalan kanssa, tai yhteydenotto tähän kaikkirakkaus-, kaikkitieto- ja kaikkivalta- tietoisuudentilaan. Se on se, mitä uskonnollisessa asiayhteydessä nimitetään "Jumalan siunaukseksi".
Hän kirjoitti yhteenvedon havainnoistaan ("kokeelliset tulokset"), teorioistaan ja kokemuksiensa kautta saaduista oivalluksista yhdessä insinööri ja reinkarnaatioterapeutti tri. Jan Erik Sigdellin kanssa kirjaan "Mitä on henkisen parantumisen tukeminen? - Fyysikko paneutuu henkisen parantamisen tunnistamiseen".
Hän työskentelee Freiburgissa yhdessä parantajana työskentelevän Marie Heidingerin kanssa, pitää esitelmiä henkisyydestä ja luonnontieteistä sekä tekee regressioita entisiin elämiin. Pukeutuneena täysin valkoisiin hän ei ojenna kättään tervehtiäkseen vaan katsoo minua tummilla syvään katsovilla silmillään. Kehokosketus häiritsisi hänen energiakenttäänsä, hän sanoo, sitä paitsi hänen kätensä ovat onnettomuudesta johtuneiden ihosiirtojen kautta tulleet hyvin herkiksi. Johdantopuheen aikana, joka tapahtuu jooga-istuma-asennossa lattialla, hän puhdistaa kätensä vesiastiassa ja kuivaa ne valkoiseen pyyheliinaan, joka on hänen sylissään. Vasta sitten hän koskettaa parantumiskirjaansa.
Alemanyn toiminnan keskipisteenä on rukous, joka luo hänelle "suoran kontaktin Jumalallisuuteen". Minkä niminen se onkaan, ei ole merkitsevää. "Teoria!" Hän hymyilee ja kutsuu minut osallistumaan "rukousistuntoon".
Sydämeni hakkaa, kun asettaudun - miksi ihmeessä? Pelkoa Jumalallisuuden edessä? Argentiinalainen ja freiburgilainen laulavat nyt palavan kynttilän ja Jeesuksen kuvan edessä uudestaan ja uudestaan tunnettua veedistä Gayatri-mantraa, joka helpottaa heitä pääsemään henkiseen maailmaan. Sen jälkeen Alemany rukoilee Jumalalta parantumista sille henkilölle, joka on kirjoittanut käsin nimensä hänen kirjaansa, siten että puhumatta, silmät suljettuina, hän asettaa oikean kätensä (joka paleltui pahemmin) henkilön käsinkirjoitetun nimen päälle: Tällä hetkellä koen sisäisesti tämän käden Kristuksen kätenä; silloin tiedän, parantumista tapahtuu, aivan Itsestään, hitaasti mutta spontaanisti - hän selittää minulle myöhemmin.
CD-soittimeen laitetaan meditatiivisesti vaikuttavaa musiikkia soimaan. Niin arkista kuin teknisten laitteiden toisto onkaan, värähtelevät äänteet sallivat minun nähdä suljettujen luomien takana vaihtelevia värejä ja valoa. Ja ovatko ne parantajat, jotka koskettelevat minua pehmeillä kevyillä liikkeillään? Keveyden ja nopeuden tunne, joka tarttuu minuun, sitä on vaikeaa kuvata, kaavamaisesti nousee kuvista muistoja niistä ihmisistä, joihin olen ollut rakkaudella sidoksissa. Kyyneleet valuvat poskiani pitkin. "Nämä kyyneleet ovat suurenmoinen lahja", sanoo Alemany, kun istunto on noin 20 minuutin kuluttua ohitse, ja hymyilee. (...)