Rukoilun eri tasot

 

Vuosien varrella olen oppinut tarkastelemaan rukoilemisen taitoa syvemmältä. Yritän opettaa ja kertoa tästä esitelmissäni. Tässä minua auttavat piirrokset ja grafiikat. Meillä on henkilö A ,joka haluaa rukoilla henkilö B:n puolesta. Tavallisesti A:lla on parhaat aikomukset auttaa B:tä henkisesti; valitettavasti vain inhimillisellä tasolla. Näin A näkee sekä itsensä että B:n inhimillisenä:

 

____ A                                     B _______ inhimillinen taso.

 

Molemmat aistivat itsensä siis inhimillisen tietoisuuden tasolla. Tällä tasolla tapahtuu usein, että A siirtää omat rajoitetut kuvitelmansa ja ennakkoluulonsa B:hen. Kuitenkin hyvässä tarkoituksessa: A uskoo, että B:n kuuluisi tehdä sitä tai tätä käyttäytyäkseen ”kunnollisesti” ja ”hyvin” – tietysti A:n omien inhimillisten kuvitelmien mukaan. Tällä tavalla A vaikuttaa B:hen henkisesti uskoen auttavansa B:tä. A voi jopa kuvitella olevansa täten hyvää tarkoittava henkinen auttaja (katso Credo, IV.89).

Todellisuudessa hän toimii tietämättömänä, sillä kuinka hän voi tietää omasta rajallisuudestaan käsin, mikä B:lle on oikein tai hyvää. Tämä henkinen vaikuttaminen voi aiheuttaa B:ssä syyllisyyden tunteen, tai B tuntee toimiessaan itsensä epävarmaksi tietämättä, mistä tämä häiriö johtuu.

Ehkä B:llä on omanlaisensa suhde ja yhteys Jumalaan, jota me emme voi edes kuvitella ja siksi ehkä tuomitsemme sen. Ehkä Jumalalla on B:lle tietty elämänohjelma, jota emme pysty käsittämään, koska emme näe kokonaiskuvaa. Vain Jumala tietää tarkkaan, minkälaisia elämänkokemuksia B on kokenut entisissä elämissään, jotka vaikuttavat nykyhetkeen. Myös vastakohta voi tapahtua jos A pystyy siinä määrin vaikuttamaan B:hen tai jos hän rohkaisee B:tä jatkamaan tiellään, vaikka loppujen lopulta hanke on hänelle tai toisille vahingollinen tai johtaa hänet vastoinkäymisiin.

Seuraavalla tasolla A saa idean ajatella Jumalaa[1], vasta nyt tulemme rukouksen alueelle: A vaikuttaa B:hen, mutta nyt lähentymällä jumalallisuutta:

__________________________ Jumalalallinen taso

 

 

 


________ A                 B_______ inhimillinen taso

 

Mutta tässä tapahtuu tavallisesti, että A kertoo Jumalalle, kuinka Hänen pitäisi vaikuttaa B:hen. Tyypillistä: Herrani, vapauta B tästä sairaudesta tai Jumala, salli B:n palata vaimonsa luo, vapauta hänet rakastajattarestaan!

Tavallisesti A:lla on suuri sydän, myötätuntoa, intuitio, mutta ei vielä käsitystä siitä, ettemme ihmisyydestä käsin voi tietää, mikä toiselle on parasta. A haluaa vieläkin oman inhimillisen käsityksensä järjestyksestä, moraalista, rakkaudesta, hyvyydestä ja Jumalasta toteutuvan. (Hänen olisi kuitenkin parempi toteuttaa näitä omassa elämässään.) Eikö tarkemmin tarkastellessa tunnu mielettömältä kertoa Jumalalle, mitä hänen pitää tehdä?

Seuraavalla tasolla A:lla on avarampi tietoisuus ja kehittyneempi älykkyys ja hän rukoilee Jumalalta yksinkertaisesti Jumalan siunausta B:lle:

__________________________ Jumalallinen taso

 

 

 

 


________ A                 B_______ inhimillinen taso

 

Tähän asti rukoileminen oli enemmän tai vähemmän pyytämisen tasolla ja tämä on se tavallinen taso. Seuraavalla tasolla on rukoukseen A:n tietoisuuden laajentumisen kautta kehittynyt antaumus. Nyt hänen rukouksensa saa uuden muodon, joka voi olla täysin henkilökohtainen. Näin esimerkiksi voi A onnistua pääsemään Jumalan nimen toistamisen, Mantra-Joogan tai Valo-Meditaation tms. avulla sisäiseen yhteyteen jumalallisuuden kanssa, mikä on tapahtunut tämän nimen tai sisäisen kuvan kautta. Tässä tilassa hän voi onnistua ohjaamaan huomionsa B:hen; mikä tarkoittaa, että a saavuttaa B:n kunnioittamansa Jumalkuvan kautta:

 

__________________________ Jumalallinen taso

 

 

 

 


________ A                    B_______ Inhimillinen taso

 

Seuraava taso rukoilussa on useimmille ihmisille tuskin kuviteltavissa ja hyvin vaikea kuvata sanoin, koska se vaatii Sahasrara-energiakeskuksen avautumista ja taitoa kokea Samadhin esitasoja (toisenlainen tietoisuuden tila.) Tässä tapauksessa A ei enää rukoile sanoin ja hänellä on se tunne, että hän ei rukoile tavallisessa mielessä.

Hän kohottaa tietoisuutensa suoraan jumaluuteen:

 

__________________________ Jumalallinen taso

 

 

 

 

 


________A                 B_______ inhimillinen taso

 

Tapahtuu seuraavaa:

1) A ei koe enää itseään ihmisenä, (joka rukoilee tai parantaa)

2) A ei näe B:tä enää ihmisenä

3) A:lla on täydellinen varmuus siitä, ettei hän tee enää mitään väärää, koska hän kokee itsensä ihmisenä poissaolevaksi ja hänellä ei ole tunnetta toimia tai päättää itsestään. Hän pysyy sisäisessä syvässä mietiskelytilassa Jumalansa kanssa (tai parannusvalossa).

4) Tässä Jumalan mietiskelytilassa sulaudutaan (tietoisuus)  Jumalallisuuden kanssa, jolloin ei enää ole mitään kuvitelmaa Jumalasta siinä mielessä, mitä ihmisen mieli kuvittelee. Tämä on, muotoilisin sen, ”sanattomaksi rukoukseksi, ilman kuvitelmaa Jumalasta (Credo I.65): Jumalallisuuden-kanssa-sulautuneessa (tietoisuuden)tilassa oleskelua ilman aikomuksia”. Siinä riittää symbolinen yhteydenotto parantumista etsivään, kuten kosketus kädellä, joko henkilöä itseään koskettaen tai käden asettaminen käsinkirjoitetun nimen päälle, jonka hän on itse kirjoittanut. Tämä ele riittäää aikomuksen ilmaukseksi tai tiedon välittämiseksi siitä, että parantumista etsivä nousee mukana tähän tietoisuudentilaan.

 

Tältä tasolla löytyy kaikki mahdollisuudet, sillä se sisältää kaiken. Tämän tietoisuuden tilan vallitessa kaikki on puhdasta, jumalaista ja harmonista. Näin A tunnistaa B:n. A kokee itsensä yhteydessä Jumalaan ja samanaikaisesti yhteydessä B:n todellisen olemuksen kanssa. Näin tapahtuu automaattisesti, että henkisen parannuksen tukijan symbolinen liike, kuten käsien päälle pano, saa aikaan B:ssä vision, jonka A on saavuttanut. Näin tehtäessä B:nkin tietoisuus kohoaa samalla tavoin jumalalliselle tasolle:

 

__________________________ Jumalallinen taso

 

 

 

 


_________ A                   B_______ inhimillinen taso

 

B toisin sanoen nostaa tietoisuuden tilaansa. Rukousistunnon jälkeen, kun henkilö tulee takaisin inhimilliselle tasolle, saattavat molemmat yhtä aikaa huomata ”ihmeen” tapahtuneeksi[2].

Haluan vain sanoa, että jokainen luulee osaavansa rukoilla. Tämä pitää paikkansa osittain. Mutta on myös totta, että rukoillessa jokainen ei saavuta tasoa, jossa niin sanotut ihmeet tapahtuvat. Tämä onkin suoja, sillä niin kauan kun A ei ole kehittänyt tarpeeksi älyään, antautumistaan, tietoisuuttaan (henkisyytensä osatekijöitä), saattaa hän aiheuttaa ennakkoluuloillaan, mieltymyksillään, vastenmielisyyksillään inhimillisellä tasolla pienempiä tai suurempia katastrofeja yrittäessään auttaa toista henkisillä voimillaan. Tästä aiheutuu, että A:lle lankeaa vastaavan suuruinen karma. Siksi sanonkin aina, että henkinen parantaminen ja henkisen parannuksen tukijan työ ei ole vaaratonta tukijalle itselleen, ennen kuin hän on saavuttanut määrätyn tasoisen henkisen kypsyyden.

 [1] Tämä inhimillisen ja Jumalallisen tason (tietoisuuden alueina) ero on yksi perustavanlaatuinen päämotiivi kirjassa ”Erään henkisen parantumisen tukijan Credo”.

[2] Tavallisesti kuitenkin tämän ihmeen ilmentyminen energeettis-fyysisellä tasolla ei tapahdu silmänräpäyksessä. Yleisesti pätee, että tapahtumat Jumalallisella tasolla ilmaantuvat inhimillisellä tasolla ”ilman ajan tai tilan kunnioitusta”. Tai paremmin sanottuna, tällä korkeammalla tasolla ei ole aikaa. Ihme, joka on jo tapahtunut tällä tasolla, tarvitsee nyt käännöstä tai välittämistä tilan-, ajan-, energian- ja materian tasolle. Tämä tekee henkisen parantumisen tukijan elämän niin vaikeaksi. Useimmat ihmiset aliarvostavat parantumista, joka on jo tapahtunut ja keskeyttävät ilmentymisen tällä inhimillisellä tasolla kateudensa, negatiivisten ajatustensa, etuaikaisten pettymystensä keinoin ja sitten puhuvat vastaavasti pahasti parantumisen tukijasta.